Besplatni pozivi za fiksnu telefoniju 0800 15 15 16 | +381 63 321 799 | info@revitashop.rs

Kompanija Revita već 30 godina svoja znanja i resurse uspešno koristi u proizvodnji dijetetskih napitka  na bazi liofilizovanog matičnog mleča a sve u cilju poboljšanja zdravlja i kvaliteta života ljudi.

Revita napitak je nastao u Srbiji po recepturi Ruske akademije nauka, koja je tokom prošlog veka intenzivno tragala za nutritivno bogatom namirnicom koja bi omogućila optimalan izvor hranljivih materija astronautima. Opsežna istraživanja nametnula su matični mleč kao jedinstveno rešenje koje je zatim primenjeno i u originalnoj recepturi Revite.

Nakon početnog velikog uspeha Revita napitka, kompanija je veoma brzo proširila proizvodni program. U narednih nekoliko godina Revita porodici pridružili su se Revita Fe kao izvrsna prevencija protiv anemije jer pored matičnog mleča sadrži i helatno gvožđe, Revita Diet posebno pogodan za osobe koje boluju od dijabetesa, kao i Revita oriblete sa većom koncentracijom matičnog mleča. Od 2016. godine paleta Revita proizvoda postaje bogatija za još dva proizvoda kada se započelo sa proizvodnjom Revita diet sa stevijom kao i Revita Fe sa stevijom.

Revita proizvodi danas su rasprostranjeni na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

 

Sastavni deo poslovanja Revite su međunarodno priznati standardi:

ISO 9000 je međunarodno priznat standard za system upravljanja kvalitetom

ISO 22000 je međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane čiji je glavni prioritet bezbednost hrane za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

HACCP sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od

značaja za bezbenost hrane. HACCP je sistem upravljanja u kome se

bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i

fizičkih opasnosti od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje,

distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.